กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

 

     สำนักงานปลัดกระทรวง

         เกษตรและสหกรณ์

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

     กรมประมง

     กรมปศุสัตว์

     กรมพัฒนาที่ดิน

     กรมวิชาการเกษตร

     กรมส่งเสริมการเกษตร

     กรมส่งเสริมสหกรณ์

     กรมชลประทาน

     สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

     สำนักงานมาตรฐานสินค้า

         เกษตรและอาหารแห่งชาติ

     สำนักงานการปฏิรูป

         ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

     กรมการข้าว

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

         แห่งประเทศไทย

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

         การทำสวนยาง

     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

     องค์การสะพานปลา

     องค์การสวนยาง

     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์ธุรกิจเกษตร

 

 

สำนักงานทำการ : 59/12 ม.บ้านสวนเนรมิต ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

 

เบอร์ติดต่อ : 095-445-6095, 0-2297-0603

 

กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัท :

 

ชื่อผู้ส่ง :

อีเมล์ผู้ส่ง :

หัวข้อ :


ข้อความ :